Prawo ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych:

  • odwołania od decyzji organów rentowych,
  • sprzeciwy od orzeczeń lekarza orzecznika ZUS,
  • reprezentowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń emerytalnych i rentowych,
  • reprezentowanie w sprawach innych świadczeń należących do właściwości ZUS,
  • wnioski o udzielenie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
Skontaktuj się z nami