Prawo pracy

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa pracy:

  • przygotowywanie odwołań do sądu pracy,
  • sprawy o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za nadgodziny,
  • reprezentacja sądowa pracowników,
  • reprezentacja sądowa pracodawców,
  • doradztwo przy tworzeniu regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz motywacyjnych form wynagradzania.
Skontaktuj się z nami