Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa administracyjnego:

  • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień organów administracyjnych oraz reprezentacja Klienta przed organami administracyjnymi,
  • sporządzanie skarg do WSA oraz skarg kasacyjnych do NSA, jak również reprezentacja klienta przed sądami administracyjnymi,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, transportowego, ochrony środowiska.
Skontaktuj się z nami