Prawo Cywilne

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa cywilnego :

 • sprawy odszkodowawcze i o zadośćuczynienie,
 • sprawy ubezpieczeniowe – spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • sądowa windykacja należności,
 • sprawy spadkowe,
 • ustanowienie służebności,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • uzgadnianie treści księgi wieczystej,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie wniosków i reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Skontaktuj się z nami