Obsługa korporacyjna

W ramach obsługi korporacyjnej, oferujemy doradztwo prawne oraz stałą obsługę bieżącej działalności spółek handlowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. W szczególności obejmuje ona:

 • zakładanie, rejestrację, przekształcanie i likwidację spółek prawa handlowego,

 • dokonywanie zmian w rejestrach i ewidencjach,

 • przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego,

 • przygotowywanie i analizę prawną umów,

 • przygotowywanie opinii prawnych,

 • bieżącą obsługę spraw korporacyjnych,

 • reprezentowanie Klienta w prowadzonych negocjacjach,

 • reprezentację i pomoc prawną w toku postępowań likwidacyjnych i upadłościowych.

Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów proponujemy różne formy wzajemnych rozliczeń, które pozwalają w pełni zoptymalizować koszt świadczonych usług prawnych, jak również dostosować szybkość ich realizacji do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Do podstawowych form wzajemnych rozliczeń proponowanych naszym Klientom należą:

 • ryczałt – Klient co miesiąc uiszcza na rzecz Kancelarii uzgodnioną uprzednio kwotę wynagrodzenia za świadczone usługi stałej obsługi prawnej.

 • ryczałt z limitem godzin – wraz z Klientem ustalamy miesięczny wymiar czasowy świadczonych usług w zamian za określone z góry wynagrodzenie. W przypadku potrzeby świadczenia usług prawnych w większym wymiarze niż ustalony, oferujemy korzystne rozliczenie każdego nowego zlecenia.

 • stawka godzinowa – Kancelaria uzgadnia z Klientem wysokość stawki godzinowej za świadczone usługi prawne. Wynagrodzenie obliczane jest następnie w przyjętych z Klientem okresach rozliczeniowych (np. miesięcznie, po zakończeniu sprawy).

Stawki godzinowe oraz wysokość wynagrodzenia ryczałtowego będą ustalane indywidualnie w zależności od charakteru oraz rozmiarów działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Skontaktuj się z nami