Klient Indywidualny

W ramach Kancelarii udzielamy pomocy prawnej klientom indywidualnym, mając świadomość zakresu problemów z jakimi spotykają się nasi Klienci w życiu codziennym i zawodowym. W szczególności:

  • reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji,

  • sporządzamy pisma procesowe,

  • przygotowujemy opinie prawne,

  • przygotowujemy oraz dokonujemy analizy projektów umów.

Realizacja każdego z powierzonych nam zleceń rozpoczyna się od spotkania z Klientem celem ustalenia stanu faktycznego sprawy, oczekiwań Klienta oraz zaproponowania odpowiednich rozwiązań prawnych. Nasi Klienci informowani są na bieżąco o przebiegu jego sprawy oraz o konsekwencjach prawnych podejmowanych przez niego decyzji.

Każda ze zlecanych nam spraw zasługuje na indywidualne podejście oraz szczególną uwagę. W związku z powyższym wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy, indywidualnie dla każdego z naszych klientów.

Skontaktuj się z nami