Radca prawny Urszula Pociecha

Radca prawny Urszula Pociecha jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach osiemdziesiątych ukończyła aplikację sędziowską, a w 1987 r. została wpisana na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w aparacie skarbowym, a następnie świadcząc usługi prawne na rzecz jednostek samorządowych, spółdzielni, spółek prawa handlowego oraz reprezentując klientów indywidualnych w wielu różnorodnych sporach sądowych.

W ramach prowadzonej działalności oferuje pomoc prawną w sprawach, które dotyczą szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego.