Brak zgody sądu na zbycie nieruchomości rolnej – uchwała Sądu Najwyższego

Uchwałą z dnia 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego interpretacji przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (sygn. III CZP 24/17). W niniejszej sprawie nasza kancelaria reprezentowała wnioskodawcę. Literalna interpretacja przepisów uniemożliwiała reprezentowanemu przez nas nabywcy nieruchomości rolnej na jej zbycie na rzecz osoby bliskiej bez zgody sądu przed upływem...
Read more

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? Sprawdź jakie przysługują Ci roszczenia!

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym przysługują następujące roszczenia:

  • o wypłatę odszkodowania w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia: stosowne odszkodowanie pokryje wszelki wynikłe z tego tytułu koszty, w tym przede wszystkim koszty leczenia, koszty transportu, nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, leków, przystosowania do nowego zawodu itp. Niezbędne jest udokumentowanie...

Read more