Brak zgody sądu na zbycie nieruchomości rolnej – uchwała Sądu Najwyższego

Uchwałą z dnia 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego interpretacji przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (sygn. III CZP 24/17). W niniejszej sprawie nasza kancelaria reprezentowała wnioskodawcę.

Literalna interpretacja przepisów uniemożliwiała reprezentowanemu przez nas nabywcy nieruchomości rolnej na jej zbycie na rzecz osoby bliskiej bez zgody sądu przed upływem 10 lat od nabycia. Sąd Najwyższy jednakże opowiadając się za wykładnią systemową przyjął, że nabywca nieruchomości rolnej nie potrzebuje zgody sądu na dokonanie stosownej czynności.

Comments are closed.