Recent Posts by Urszula Wójcikiewicz-Pociecha

Brak zgody sądu na zbycie nieruchomości rolnej – uchwała Sądu Najwyższego

Uchwałą z dnia 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego interpretacji przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (sygn. III CZP 24/17). W niniejszej sprawie nasza kancelaria reprezentowała wnioskodawcę. Literalna interpretacja przepisów uniemożliwiała reprezentowanemu przez nas nabywcy nieruchomości rolnej na jej zbycie na rzecz osoby bliskiej bez zgody sądu przed upływem...
Read more

Recent Comments by Urszula Wójcikiewicz-Pociecha

    No comments by Urszula Wójcikiewicz-Pociecha yet.